bpost-account aanmaken

name
Kies een wachtwoord van minstens 8 tekens. Maak het veilig en gebruik minstens1 hoofdletter, 1 kleine letter, 1 cijfer en 1 speciaal teken (zoals % of @).